จังหวัด
ชื่อ อบต. ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลทดสอบ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เล็ก 2547
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา คลองนิยมยาตรา บางบ่อ สมุทรปราการ เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา บางปลา บางพลี สมุทรปราการ ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า บางกระเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ เล็ก 2543
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ บางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสด์ มหาสวัสด์ บางกรวย นนทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน บางขนุน บางกรวย นนทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี กลาง 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี กลาง 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี กลาง 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี กลาง 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี กลาง 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี กลาง 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี กลาง 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย คลองควาย สามโคก ปทุมธานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง กระแชง สามโคก ปทุมธานี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี เล็ก 2539