จังหวัด
ชื่อ อบต. ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปา จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่า ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2547
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง บ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตรา ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2547
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง โคกช้าง บางไทร พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง บ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ บ้านพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตลิ่งชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง บ้านแป้ง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ ทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ บ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้น โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ บ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค บ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ท่าดินแดง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน ดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก หน้าโคก ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส หนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ รางจรเข้ เสนา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลชายนา ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา กลาง 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง บ้านหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วน บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540