จังหวัด
ชื่อ อบต. ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง บ้านช้าง อุทัย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2547
องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ซุง หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2547
องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลธนู ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2547
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา กลาง 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ บ้านใหม่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหล่อ จำป่าหล่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง กลาง 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห บ้านแห เมืองอ่างทอง อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด ตลาดกรวด เมืองอ่างทอง อ่างทอง เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว คลองวัว เมืองอ่างทอง อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ ชัยฤทธิ์ ไชโย อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เทวราช ไชโย อ่างทอง เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง สายทอง ป่าโมก อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง โรงช้าง ป่าโมก อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช เอกราช ป่าโมก อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง โผงเผง ป่าโมก อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว อ่างแก้ว โพธิ์ทอง อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล อินทประมูล โพธิ์ทอง อ่างทอง เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ บางพลับ โพธิ์ทอง อ่างทอง เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ บางระกำ โพธิ์ทอง อ่างทอง เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย ยางช้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ห้วยไผ่ แสวงหา อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง จำลอง แสวงหา อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก บางจัก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม อบทม สามโก้ อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเทียม โคกกระเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี กลาง 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี กลาง 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก โคกสำโรง ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี กลาง 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง วังขอนขว้าง โคกสำโรง ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น วังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี เล็ก 2540