จังหวัด
ชื่อ อบต. ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งสำเภา คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา หันคา หันคา ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบล สะพานหิน สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ดาวเรือง เมืองสระบุรี สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โคกสว่าง เมืองสระบุรี สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน หนองโน เมืองสระบุรี สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ท่าตูม แก่งคอย สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม ชะอม แก่งคอย สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน สองคอน แก่งคอย สระบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เตาปูน แก่งคอย สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม-โพนทอง* โคกตูม-โพนทอง* หนองแค สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก กุ่มหัก หนองแค สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์ คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ โคกแย้ หนองแค สระบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย บัวลอย หนองแค สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ห้วยขมิ้น หนองแค สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ห้วยทราย หนองแค สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ หนองไข่น้ำ หนองแค สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หนองแขม หนองแค สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก หนองจิก หนองแค สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ หนองจรเข้ หนองแค สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก หนองนาก หนองแค สระบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หนองปลิง หนองแค สระบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง หนองโรง หนองแค สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู หนองหมู วิหารแดง สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ บ้านลำ วิหารแดง สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ หนองหัวโพ หนองแซง สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ หนองกบ หนองแซง สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส่า ไก่เส่า หนองแซง สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โคกสะอาด หนองแซง สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน ม่วงหวาน หนองแซง สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน*(บ้านหมอ) เมืองขีดขิน*(บ้านหมอ) บ้านหมอ สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โคกใหญ่ บ้านหมอ สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หนองบัว บ้านหมอ สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน หนองโดน หนองโดน สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ดอนทอง หนองโดน สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว นายาว พระพุทธบาท สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน พุคำจาน พระพุทธบาท สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม* ช้างไทยงาม* เสาไห้ สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง เริงราง เสาไห้ สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง วังม่วง วังม่วง สระบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก หนองข้างคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก สำนักบก เมืองชลบุรี ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี กลาง 2538