จังหวัด
ชื่อ อบต. ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ละหาร ยี่งอ นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา กาลิซา ระแงะ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลปาโงสะโต ปาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบองอ บองอ ระแงะ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิม เฉลิม ระแงะ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สาวอ รือเสาะ นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเรียง เรียง รือเสาะ นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง บาตง รือเสาะ นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี สุวารี รือเสาะ นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส กลาง 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโล๊ะจูด โล๊ะจูด แว้ง นราธิวาส เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง แว้ง แว้ง นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ กายูคละ แว้ง นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง แม่ดง แว้ง นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ เอราวัณ แว้ง นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง มาโมง สุคิริน นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน สุคิริน สุคิริน นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เกียร์ สุคิริน นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ จะแนะ จะแนะ นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลจวบ จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ กลาง 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี คำนาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ กลาง 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปือย โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก ป่าแฝก พรเจริญ บึงกาฬ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ กลาง 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้ว คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ กลาง 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าทอง เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เซกา เซกา บึงกาฬ เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม โสกก่าม เซกา บึงกาฬ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลปากคาด ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง นากั้ง ปากคาด บึงกาฬ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง นาดง ปากคาด บึงกาฬ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ท่าดอกคำ บึงโขงหลง บึงกาฬ เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ชุมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น หนองเดิ่น บุ่งคล้า บึงกาฬ เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ เล็ก 2540