จังหวัด
ชื่อ อบต. ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู คลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง หนองเสือช้าง หนองใหญ่ ชลบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง พานทอง พานทอง ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน โคกขี้หนอน พานทอง ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่ หน้าประดู่ พานทอง ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง บางนาง พานทอง ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย เกาะลอย พานทอง ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ท่าข้าม พนัสนิคม ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด หนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี กลาง 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง บ้านช้าง พนัสนิคม ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพลาะ โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด บ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกวางทอง บ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ เกษตรสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ตะพง เมืองระยอง ระยอง ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ เพ เมืองระยอง ระยอง เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง แกลง เมืองระยอง ระยอง เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด กะเฉด เมืองระยอง ระยอง กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน สำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน ทางเกวียน แกลง ระยอง กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า วังหว้า แกลง ระยอง เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน ชากโดน แกลง ระยอง เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน กระแสบน แกลง ระยอง เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน กองดิน แกลง ระยอง เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน คลองปูน แกลง ระยอง เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด พังราด แกลง ระยอง เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ห้วยยาง แกลง ระยอง เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ วังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน หนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน ตาขัน บ้านค่าย ระยอง เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร บางบุตร บ้านค่าย ระยอง กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หนองบัว บ้านค่าย ระยอง กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง กลาง 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ละหาร ปลวกแดง ระยอง กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น น้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ตะปอน ขลุง จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน บางชัน ขลุง จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ มาบไพ ขลุง จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ สีพยา-บ่อพุ ท่าใหม่ จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน รำพัน ท่าใหม่ จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง โขมง ท่าใหม่ จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน จันทบุรี เล็ก 2539