จังหวัด
ชื่อ อบต. ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า บางสระเก้า แหลมสิงห์ จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง ปะตง สอยดาว จันทบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน สะตอน สอยดาว จันทบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง สามพี่น้อง แก่งหางแมว จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต เขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม นายายอาม นายายอาม จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด วังโตนด นายายอาม จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ กระแจะ นายายอาม จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามไชย สนามไชย นายายอาม จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างข้าม ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน หนองโสน เมืองตราด ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หนองคันทรง เมืองตราด ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว ห้วงน้ำขาว เมืองตราด ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ วังกระแจะ เมืองตราด ตราด กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย เนินทราย เมืองตราด ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด แหลมกลัด เมืองตราด ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ไม้รูด คลองใหญ่ ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง เขาสมิง เขาสมิง ตราด เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน วังตะเคียน เขาสมิง ตราด เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ท่าโสม เขาสมิง ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ สะตอ เขาสมิง ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต ประณีต เขาสมิง ตราด เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต เทพนิมิต เขาสมิง ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ช้างทูน บ่อไร่ ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์ นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด กลาง 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด บางปิด แหลมงอบ ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เกาะหมาก เกาะกูด ตราด เล็ก 2547
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เกาะกูด เกาะกูด ตราด เล็ก 2546
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ บ้านใหม่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวน บางสวน บางคล้า ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลาง ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะโงก สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ เสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่ เกาะไร่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด คลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ คลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ คลองประเวศ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ดอนทราย บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก หนองตีนนก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หนองบัว บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ แหลมประดู่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ สนามจันทร์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539