จังหวัด
ชื่อ อบต. ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว ก้อนแก้ว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า บางเล่า คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด บางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี นาดี นาดี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา สำพันตา นาดี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า บางปลาร้า บ้านสร้าง ปราจีนบุรี สามัญ 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง หนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม บ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ท่าทราย เมืองนครนายก นครนายก เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา สาริกา เมืองนครนายก นครนายก กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย เกาะหวาย ปากพลี นครนายก เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี ปากพลี ปากพลี นครนายก เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด โคกกรวด ปากพลี นครนายก เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ท่าเรือ ปากพลี นครนายก เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง หนองแสง ปากพลี นครนายก เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด นาหินลาด ปากพลี นครนายก เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา บ้านนา บ้านนา นครนายก เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก บ้านพริก บ้านนา นครนายก กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลอาษา อาษา บ้านนา นครนายก เล็ก 2540