จังหวัด
ชื่อ อบต. ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ทองหลาง บ้านนา นครนายก เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ บางอ้อ บ้านนา นครนายก เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ ป่าขะ บ้านนา นครนายก เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาล บึงศาล องครักษ์ นครนายก เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะกระบือ ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ทรายมูล องครักษ์ นครนายก กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด บางปลากด องครักษ์ นครนายก เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ องครักษ์ องครักษ์ นครนายก เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล ชุมพล องครักษ์ นครนายก เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว กลาง 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด ซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เบญจขร คลองหาด สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ไทรทอง คลองหาด สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน ตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน คลองหินปูน วังน้ำเย็น สระแก้ว เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หนองแวง วัฒนานคร สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เมืองไผ่ อรัญประเทศ สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย หันทราย อรัญประเทศ สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส คลองน้ำใส อรัญประเทศ สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หนองแวง โคกสูง สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น โนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลสี่มุม สี่มุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา กลาง 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา กลาง 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา กลาง 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ แชะ ครบุรี นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน ตะแบกบาน ครบุรี นครราชสีมา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา สระว่านพระยา ครบุรี นครราชสีมา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เมืองคง คง นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด คูขาด คง นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย เทพาลัย คง นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ตาจั่น คง นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หนองมะนาว คง นครราชสีมา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หนองบัว คง นครราชสีมา กลาง 2539